Υπεύθυνη Δήλωση

Κατεβάστε και συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση του αγώνα. Κάντε κλικ εδώ.

Θα χρειαστεί να την προσκομίσετε στην γραμματεία κατά την παραλαβή του φακέλου σας.