Λίστες εκκίνησης -Νούμερα BiB των αθλητών - Αποτελέσματα Αγώνα

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων και παραλαβή των αριθμών τους από
τη γραμματεία του αγώνα, σας κοινοποιούμε τις λίστες εκκίνησης με bib που αποδόθηκαν
σε κάθε αθλήτρια/τή, καθώς και το link με τα αποτελέσματα του αγώνα

10km
https://drive.google.com/…/15KLRvTmR4WfEJlB5L7rPO5W_K…/view…